پزشکان و متخصصان

پزشکان پارسه

پزشکان مرکز پارسه را بیشتر بشناسید

دکتر غلامرضا بخشنده پور

متخصص تصویربرداری پزشکی (دارای بورد ناسیونال)